Điều Khoản Sử Dụng

ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG TRANG TOCNU.NET

Điều khoản sử dụng ("Điều khoản") trang web TOCNU.NET("Trang web") bao gồm các điều khoản và điều kiện quản lý việc sử dụng Trang web của bạn. Vui lòng đọc kỹ các quy định có trong Điều khoản liên quan đến việc sử dụng Trang web của bạn.

1.CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN

Bằng việc sử dụng Trang web, bạn được coi là đã chấp thuận Điều khoản mà không có yêu cầu hay điều kiện gì.

2.CÁC THAY ĐỔI ĐỐI VỚI ĐIỀU KHOẢN

TOCNU.NET có quyền thay đổi Điều khoản tùy từng thời điểm mà không cần thông báo trước cho bạn hoặc cần có sự chấp thuận của bạn.

3.QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ bao gồm bản quyền, thương hiệu, tên thương mại của tất cả các tài liệu được xuất bản trên Trang web thuộc về TOCNU.NET hoặc bên thứ ba ký hợp đồng với TOCNU.NET. Không có bất cứ quy định nào trong văn bản này được hiểu là bạn có quyền sử dụng bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên Trang web cũng như tên thương mại, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ, logo, tên miền của TOCNU.NET được xuất bản trên Trang web.

4.ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

(1) Bạn có thể tải xuống bất kỳ tài liệu nào được đăng tải trên Trang web cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại.

(2) Bạn không được phép sử dụng, phân phối hay đăng bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên Trang web cho mục đích công khai hoặc thương mại mà chưa có sự chấp thuận trước bằng văn bản của TOCNU.NET.

(3) Bạn không được phép sao chép, chỉnh sửa, sử dụng kỹ nghệ đảo ngược, dịch ngược, trích xuất mã nguồn hay loại bỏ các ký hiệu bản quyền của bất kỳ tài liệu nào được xuất bản trên Trang web.

(4) Bạn không được phép truy cập Trang web bằng các phương thức có thể gây ra sự cố cho Trang web, máy chủ hoặc mạng liên quan đến Trang web

5.CÁC LIÊN KẾT

Trang web có chứa các liên kết đến các trang web khác được bên thứ ba quản lý và kiểm soát. Bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro khi sử dụng các liên kết hoặc các trang web được liên kết và TOCNU.NET sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào được xuất bản trên các trang web liên kết đó.

6.MỨC ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA THÔNG TIN

Dù TOCNU.NET đã có những nỗ lực hợp lý về mặt thương mại để cập nhật các thông tin được xuất bản trên Trang web, TOCNU.NET không đưa ra tuyên bố hay bảo đảm rằng nội dung trên Trang web là chính xác, hoàn chỉnh hoặc đã được cập nhật.

7.KHÔNG TIN CẬY THÔNG TIN

Bạn sẽ phải chịu mọi rủi ro khi sử dụng Trang web và TOCNU.NET không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề, thiệt hại hoặc tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu phát sinh từ việc sử dụng thông tin được xuất bản trên Trang web.

8.TẠM DỪNG HOẠT ĐỘNG TRANG WEB VÀ THAY ĐỔI NỘI DUNG

TOCNU.NET có quyền tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của Trang web cũng như có quyền thay đổi nội dung được xuất bản trên Trang web tùy từng thời điểm. TOCNU.NET sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề, thiệt hại hoặc tổn thất nào mà bạn phải gánh chịu từ việc tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động của Trang web hoặc từ bất kỳ thay đổi nào về nội dung đã xuất bản trên Trang web.

9.GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

Trong phạm vi tối đa luật pháp cho phép, TOCNU.NET sẽ không chịu trách nhiệm với bạn về bất kỳ thiệt hại mang tính trừng phạt, gián tiếp, đặc biệt, hậu quả mà bạn phải gánh chịu, xảy ra dưới bất kỳ hình thức nào và dựa trên bất kỳ lý thuyết về trách nhiệm pháp lý nào, bao gồm thua lỗ, mất uy tín hoặc danh tiếng kinh doanh, mất dữ liệu hoặc chi phí thu mua hàng hóa hoặc dịch vụ thay thế, ngay cả khi TOCNU.NET đã nhận được thông báo về khả năng xảy ra những thiệt hại như vậy.

10.LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ KHU VỰC PHÁP LÝ

Việc sử dụng Trang web này cũng như việc xây dựng và áp dụng các Điều khoản sẽ được điều chỉnh theo luật pháp Nhật Bản. Bạn đồng ý thuận theo thẩm quyền của Sở tài phán địa phương Tokyo ở vai trò sơ thẩm cho bất kỳ tranh chấp hoặc vấn đề nào phát sinh từ việc bạn sử dụng Trang web

11.TÍNH RIÊNG BIỆT

Nếu bất kỳ quy định nào của các Điều khoản này vì lý do nào đó được một tòa án đủ thẩm quyền xác định là không hợp lệ hoặc không thể thi hành thì các quy định còn lại của văn bản này sẽ không bị ảnh hưởng và vẫn có đầy đủ giá trị và hiệu lực.